Sliter med rekruttering, rekordlavt medlemstall

Meldal skolekorps har kun fire medlemmer, og de sliter med å få nye rekrutter. Koronapandemien har gjort rekrutteringen til skolekorps svært utfordrende

Det kan bli en sørgelig korpsframtid i vår del av kommunen.

Signy Thomassen Stendal, styreleder i Løkken musikkorps,
Kultur

Hva er grunnen til den kraftige nedgangen i Meldal skolekorps?