Var foreslått nedlagt. Avstemningsresultatet ble ni mot én

Kun Frp gikk inn for å legge ned musikklinja på Follo.

Musikklinja ved Orkdal vidaregåande skole er berget for denne gang, men søkertallet må opp dersom linja skal få ei lang levetid.   Foto: Arkiv

Kanskje er det underkommunisert at musikklinja gir full studiekompetanse, og at dette er ei linje som er relevant for mange andre yrker enn rene musikkyrker.

Olga Ucinska, leder kulturutvalget i Orkland
Kultur

Onsdag morgen startet hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylke behandlinga av linjestrukturen ved de videregående skolene. Flere linjer var nedleggingstruet, deriblant musikklinja på Follo.