Nytt kulturhus ligger fram i tid - vil bruke fire millioner på å oppgradere det gamle

Kommunestyret i Orkland skal ta stilling til om de vil bruke drøyt fire millioner kroner på en oppgradering av Orkland kulturhus.

Orkland kulturhus står foran en oppgradering, hvis politikerne bevilger det som trengs av midler.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Det er forskriftskrav knyttet til sceneteknikk og elektro som har hatt fokus i arbeidet.

Rådmannen i sakspapirene
Kultur

Kulturhuset, som ligger i tilknytning til rådhuset på Bårdshaug, er bygd i perioden 1979 til 1980. Det har vært kino og kulturhus for Orkdal kommune siden det ble åpnet, og nå for Orkland kommune. Kulturhuset var i sin tid et moderne kulturbygg, med scenetekniske løsninger som var tilpasset blant annet besøk fra Riksteateret.