Vil flytte ut kinoen: — Får ikke en moderne kino i disse lokalene

Småbylista benyttet saken om oppgradering av Orkland kulturhus til å slå et slag for å flytte kinoen ut av kulturhuset, og samlokalisere den med nytt bibliotek på Rømme.

Orkland kulturhus skal oppgraderes, det ble vedtatt, men debatten handlet mest om nybygg. 

Det var Salvesen & Thams sitt forslag, og jeg mener det var en av de største feilene vi har gjort i Orkdal å ikke gå videre med den ideen og muligheten.

Hans Kringstad
Kultur

En gammel debatt ble altså hentet opp igjen, da kommunestyret i Orkland skulle ta stilling til bruken av drøyt fire millioner kroner til oppgradering av Orkland kulturhus. Saken handlet om en oppgradering av kulturhusets scenetekniske installasjoner, fordi dagens løsninger ikke tilfredsstiller nødvendige krav.