Pris til sjeldne damer

Evelyn Vitsø og Turid Ersvik får Hemne kommune sin kulturpris i 2013.

Foto: Steinar Væge 

Kultur

Mange års innsats innenfor hver sin gren er begrunnelsa for at de to driftige kulturarbeiderne endelig blir hedret med en kulturpris.

Bunad for Hemne og Aure

Vitsø har også lagt ned et stort og grundig historisk arbeid med å rekonstruere ei brudedrakt fra Hemne. Det er lagt ned et utallig antall timer for at kopien av drakta skal bli så lik originalen som mulig. Planen er at det skal bli mulig å leie drakta, og det kan også bli aktuelt å sette den i produksjon. I begrunnelsa for at Evelyn Vitsø blir tildelt kulturprisen, er det lagt vekt på at den store oppmerksomheten rundt draktarbeidet, har bidratt til å sette Hemne på karten.

Alles Turid

Turid Ersvik får også årets kulturpris. I begrunnelsa for tildelinga står det følgende om prisvinneren:

«En sprudlende, glad og positiv person som gjennom flere tiår har tilført Hemne og Hemnes befolkning trua på at det nytter!»

Turid Ersvik har i over 30 år vært en aktiv bidragsyter innenfor kulturskolen hvor hun jobber og i det frivillige kulturlivet. Hun har skrevet tekster, iscenesatt teaterforestillinger; blant annet Kaptein Vannskrekk og Nissefest i Roberget. Hun var også den som ledet musikk fra livets begynnelse i Hemne. «De fleste barna i Hemne har nok et «forhold» til Turid», står det i begrunnelsa som understreker at Turid Ersvik er en person som ser muligheter og potensiale hos andre.