Thamshavnbanen fredes

Hele jernbanestrekningen på 25 km er fredet, og det samme er 18 bygninger.

Thamshavnbanen ble fredet torsdag. 

Kultur

Riksantikvaren skrev under fredningspapirene på torsdag.

– Thamshavnbanen er et svært autentisk anlegg som forteller viktig industri- og jernbanehistorie, sier riksantikvar Jørn Holme til NRK torsdag ettermiddag.

- God dag

- Dette er en god dag for oss og for kulturminnearbeidet, og understreker at Thamshavnbanen er et anlegg med nasjonal verdi. Fredningsvedtaket er samtidig resultatet av en lang prosess, sier direktør Torbjørn Lefstad ved Orkla Industrimuseum.

Ei fredning av banen ble foreslått så langt tilbake som i 2003, og i 2006 ble det gjort et stort arbeid fra industrimuseets side i forhold til å få Thamshavnbanen fredet. Siden har saken gått sin gang, og i dag ble Thamshavnbanen altså fredet.

- Hele traseen og banen med kjøreledningsanlegg, til sammen 25 km, er sikra og fredet, og vedtaket omfatter også 18 bygninger, sier Lefstad. Fredninga gjelder for strekninga Løkken til Thamshavn i hele perioden fra 1908-74, og omfatter derfor blant annet både tunnelen gjennom og traseen rundt Klinghåmmårn.

Store utfordringer

Lefstad sier at ei fredning ikke vil føre til de store endringene for museets side.

- Utfordringene er fortsatt like store når det gjelder økonomien, og det er banen som er fredet, ikke kjøremateriellet. Det skal fortsatt kjøres tog på skinnene, og utfordringa er å legge til rette for sikker trafikk etter moderne krav, sier han.

Men han understreker nok en gang at dette er en god dag, og mener det er godt at prosessen er kommet til endes.