Etterlyser gamle sykler og drømmer om en veltepetter

foto