32 år siden oppstarten: - Lover at det blir noe politikk