Uttaket er klart: 28 revylag skal få fram latteren