Optimisme rundt hjernesvulst: - Ydmyk og rørt over støtten