Kultur

Nektet å godta avslaget fra kulturrådet. Nå blir det omstart

Avtroppende daglig leder for Rennebumartnan, Kenneth Teigen, tar et krafttak for Rennebumartnan Omstart fra 7. - 9. november. Foto Audhild Øye