Stor arbeidsmengde førte til en smell: Nå er Michelin-bonden på museum

foto