Eneste lokale aktør i Nasjonaljubileet: Strikking er inne i varmen

foto