Gir ut bok om utnavn og klengenavn på sambygdingene sine

foto