Når arkeologer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i disse dager driver kartlegging av hva som finnes av kulturminner på Jyssan, Ofstad, Æle og Skje i Børsa, har de god hjelp av Trondheim metallsøkerklubb med Roy Søreng i spissen. Metallsøkerne har gått over en stor del av området før arkeologene setter i gang, og Roy Søreng kan vise fram en aldri så liten sensasjon. Et runebrev fra middelalderen. Det er laga av bly som er bretta sammen. Ser du godt etter, kan du skimte bitte små runer som er rissa inn i blyet.

– Det er ikke funnet så mange av disse. 35 i hele Norge. Jeg vet ikke hva som står på det enda. Det må eksperter se på, sier Roy Søreng, som fant runebrevet.

– Dette er superspennende. Dette er en beskjed fra fortida. Vi har lite skriftlige kilder fra denne tida. Børsa kirke har middelaldergravplass, så det skjedde ting i middelalderen her. Dette kan fortelle oss litt mer om fortida og om tankegangen, sier Ruth Irene Øien, arkeolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Det som ofte står i slike runebrev er kristne bønner, ala fadervår, forteller Rut Langbrekke Nilsen, som også er arkeolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Men så langt har de altså ikke fått tolka hva som står på akkurat dette runebrevet. Det skal leveres til Vitenskapsmuseet, akkurat som de andre gjenstandene som er funnet. Så langt har det dukka opp ei vikingøks, en mynt fra 1541 og ei løvehodespenne.

– Det er veldig nyttig for oss å få hjelp av dem som bruker metallsøk. De har veldig bra kunnskap om gjenstander og finner ting der vi trodde det ikke var gjenstander å finne, sier Rut Langbrekke Nilsen.

– Dette er et spinnehjul av bly. Det har konisk form. Det er brukt på en handtein. Kona på garden har spunnet tråden som igjen har vært brukt til klær. Det vitner om fast bosetting, forteller Ruth Iren Øien.

Som arkeolog er det sjelden hun kommer borti et område der det er så rikt med fornminner.

– På Jyssan ble det tidlig på 1900-tallet funnet et viking-

sverd, en spydspiss og en øks. Dette er funn som er typiske fra vikingtida. Det er også funnet en gullring på Æle, som er fra romertid, cirka 400 etter Kristus. Området inneholder også et av Sør-Trøndelags største gravfelt, som inneholder 17 gravminner. Det er også en storhaug som er 16 meter i diameter, forteller Øien.

Med gravemaskin tar de vekk pløyelaget, 50–20 centimeter av matjorda, i breie sjakter for å få en pekepinn på hva området kan inneholde av ennå uoppdaga kulturminner. De har funnet flere spor etter bosetting. Like ved tunet på Skje viser Øien fram både kokegroper og stolpehull, som viser at det har vært et langhus her. Her har folk levd og bodd – med flott utsikt og kontroll over fjorden. Dette kan være fra jernalderen, fra 500 før Kristus til 1000 etter Kristus. Det er vanskelig å si uten at det er tatt kullprøver av funnene.

Skaun kommune er i gang med en ny områdeplan der de planlegger å ta i bruk dyrkamarka langs Rossmoveien og opp til Jyssan til boligfelt. Planen er ikke vedtatt ennå, men arkeologene fra fylkeskommunen skal kartlegge om det kan være automatisk freda kulturminner her. Om det seinere blir utgravinger, er opp til Riksantikvaren å gi dispensasjon til. Skaun kommune bruker 200 000 kroner pluss moms på kartlegginga.

Runebrevet er av bretta bly med runer rissa inn. Det kan være en amulett fra middelalderen.

Dette er superspennende, en beskjed fra fortida, sier arkeolog Ruth Iren Øien fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Roy Søreng brukte metalldetektor for å finne runebrevet.

Dette er et spinnehjul av bly fra middelalderen, funnet med metalldetektor.

Arkeolog Ruth Iren Øien og metallsøker Roy Søreng studerer kokegroper og stolpehull, som kan være en del av et langhus på Skje i Børsa.

Les også: Kulturminner i Skaun (for abonnenter)