Har flyttet inn nye lokaler - nå skal utstillingen fornyes