Kultur

Drivkrafta til Jostein er ikke å få priser

Jostein Vassli får prisen av Mia Moen Grendal (til venstre), aktivitetskoordinator ved Nasjonalforeningens kontor i Trøndelag, og Tove Karin Halse Lervik fra demensforeninga i Halsa. Foto Privat