Pris og stipend ikke utdelt: Ingen var innmeldt

foto