Mange kan søke på kommunens «ukjente» fond: – Vi får altfor få søknader

foto