Fra et hvileskjær til mulig nedleggelse. - Synd om dette skulle gå tapt

foto