Fjellkonsert: – Bidrar til mangfold i kulturarrangementene