- Jeg kunne vært gift nå, om det ikke var for den ene skiva

foto