Mektig opplevelse for 15-åring: - Et nåløye som er ganske så trangt

foto