Gamle klær kan være gull verdt: Ønsker gamle klær til sommerens spel