Mottok pris for sitt engasjement for barn og unge

foto