Lokalt tilbud: - Vi opplever utfordringer med å nå ut med dette tilbudet til innbyggerne