Endelig lykkes de: Viderefører tradisjon og deler ut stipend