– Det er rørende at de som selv er rammet, støtter prosjektet

foto