Har søkt om støtte - vil profilere kommunen med film

foto