- Ønsker vi skal bli mer rause med hverandre

foto