Feiret med kake: - Ofte handler det om små grep

Næringshagen i Orkdalsregionen feiret med kake at de endelig har fått det synlige beviset på at de er en bedrift som er miljøsertifisert.

Jan Arild Sletvold (t.v.), Steffen Larssen og Morten Solstad, mens daglig leder Berit Arntsen får overrakt miljøsertifikatet til Næringshagen i Orkdalsregionen av orklandordfører Oddbjørn Bang.  Foto: Jan Are Melgård

Ofte handler det om å gjøre enkle grep og sette de i system.

Berit Arntsen (daglig leder i Næringshagen i Orkdalsregionen)
mn24

- Ettersom vi også jobber med å få våre medlemsbedrifter til å ta utfordringen når det gjelder miljø, er det viktig at vi også gjennomfører tiltak i eget hus, sier Berit Arntsen som er daglig leder i Næringshagen i Orkdalsregionen.