Har fått utsatt frist flere ganger. Har fortsatt ikke bestemt seg

Sjøørreten kan komme til å velte Trondheim havns planer på Grønøra vest.

Det er fortsatt ikke avklart om Trondheim havn realiserer sine planer for Grønøra vest.   Foto: Trondheim havn

mn24

Det er fremdeles uklart hva som kommer til å skje med den attraktive næringstomta på Grønøra vest, som Orkland kommune eier. Eiendommen, som i flere år ble omtalt som Fesil-tomta, er på nesten 70 mål.