Går videre med milliardprosjekt: – Her har vi en unik mulighet. Det kan bli veldig stort

For første gang har planene om næringshavn i Furuvika blitt lagt frem for lokalpolitikerne, og reaksjonene var udelt positive - med ett unntak.

Øystein Syrstad, Kim Rud Petersen og Willy Horrigmo (grønn) sier ja. Arne Morten Lundhaug Johnsen (rød) sier nei.  Foto: Erik Eikebrokk/Arkiv

Nå er Skaun karakterisert som en såkalt sovekommune. Når man sover, så drømmer man

Willy Horrigmo (Buviklista), nestleder PMU
mn24

Onsdag behandlet plan- og miljøutvalget (PMU) en sak om planene om å utvikle Furuvika - havneområdet mellom Børsa og Buvika, til næringsarealer. Ettersom arealet i dag ikke er regulert til det formålet, har Furuvika utvikling AS bedt om en avklaring fra politikerne om de kommer til å støtte prosjektet, før planarbeidet kommer i gang.