- Det begynner å bli kritisk

Korn og gress lider under tørken vi har hatt de siste ukene.

- Bønder i Orkland som har planlagt tre slåtter av enga, er i full gang, mens de som har planlagt to slåtter, avventer til etter det meldte, etterlengta, regnet. Avlingsmengden ser ut til å bli middels god, i motsetning til førsteslåtten i 2020, som tørket bort, sier Svanhild Bakke.   Foto: Privat

mn24

Det sier Svanhild Bakke, som er rådgiver ved Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag, avdeling Meldal.