Her er tallene som viser hvordan Rørleggerfirma K. Horghagen AS gjorde det i 2023