Økte omsetninga, men halverte driftsresultatet

foto