Inntektene til Drømmefull AS bare vokser, viser regnskapet