Gullår for Alliance Optikk Hemne AS. Marginen har ikke vært høyere på 16 år.