Inntektene til Hörnqvist Smith AS bare vokser, viser regnskapet