Lensvik Transport AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet