Storås Trafikksenter AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet