- Det er et under at de fortsatt vil bygge ut

foto