Kommunetoppenes lønn spriker med nesten en halv million

foto