Mange har vært nødt til å legge ned: - Vi klamrer oss fast