Flyttet bedriften fra Trondheim til hyttekommunen sin

foto