Har fått utsatt frist flere ganger. Har fortsatt ikke bestemt seg

foto