Mens bransjen skriker etter fagfolk, prøver bedriften noe nytt

foto