Utvikler teknologi som reduserer plastbruken med 40 prosent