MN24

Konkurrenter går sammen og etablerer ny fabrikk

Her er en kvartett som har vært sentral i utviklinga av det nye produktet. Fra venstre: Lars Georg Fiske (Wacker Chemicals), Thomas Lund (Betong Øst), Jørund Vangskåsen (Elkem) og John Kåre Solem (Thamsklyngen). Foto: Privat