Antyder flere tusen arbeidsplasser – dette kan bli en del av den grønne satsinga